Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Булінг

                                                                              Положенняпро комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) Закладу дошкільної освіти 
 №7 «Дюймовочка» Шепетівської міської ради Хмельницької області
І. Загальні положення
1.1. Примірне положення про комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) закладу дошкільної освіти (далі - комісія) визначає її функції у державно-громадській системі управління Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області.
1.2. Комісія є органом, створеним на основі єдності інтересів дітей, батьків, педагогів щодо реалізації прав та обов’язків під час організації їх життєдіяльності у закладі.
1.3. Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого
1.4. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) створюється наказом керівника Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області, в якому здобувають освіту діти, а педагоги та батьки є учасниками освітнього процесу.
1.5. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (із змінами), Конвенцією ООН «Про права дитини», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.
ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності комісії
2.1. Керівник Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка» має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
- розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
- забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
- надавати соціальні та психолого-педагогічні послуги особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);
- повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
- забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до правил поведінки учасників освітнього процесу, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків, працівників закладу.
2.2. Педагогічні працівники:
- мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
- зобов’язані повідомляти керівництво Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
2.3. Комісія:
- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу;
- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
- аналізує заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)
2.4. Учасники освітнього процесу, які постраждали від булінгу мають право:
- подавати керівнику заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти
ІІІ. Принципи діяльності комісії:
3.1. Визначальними принципами діяльності є :
- повага до особистості та опора на позитивні якості;
- всебічне вивчення особистості, організація ефективної допомоги і психолого-педагогічої підтримки;
- командний підхід - усі члени комісії беруть участь у оцінці ситуації та приймають колективне рішення щодо застосування адаптацій, модифікацій та додаткових засобів підтримки;
- активна співпраця з батьками або особами, що їх замінюють;
- конфіденційність та дотримання етичних принципів учасниками комісії.