Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Желудько Тетяна Борисівна

Вихователь Желудько Тетяна Борисівна 1960 року народження, закінчила Хмельницьке педагогічне училище у 1993 р., освіта – базова вища, працює в дошкільному навчальному закладі з січня 2019 року, педагогічний стаж 41 років, на посаді вихователя 35 роки.

Желудько Т.Б. була атестована на відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» 2020 році. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми старшого дошкільного віку.

Зарекомендувала себе як професійно компетентний педагог, знає психологію дошкільника. Добре володіє нормативно-правовими актами в галузі освіти та методикою дошкільного виховання. Педагог активно використовує в практиці роботи інноваційні освітні технології та методики:

- діагностична методика Т.О. Піроженко "Мовленнєве зростання дошкільника", яка допомагає визначати комунікативну спрямованість і готовність дитини до комунікації;

- Методика використання схем-моделей Крутій К. у лексично-граматичній роботі.

Володіє навичками творчої педагогічної діяльності, організовуючи будь-яку виховну роботу, враховує природні та психічні особливості дітей. Роботу спрямовує на особистісно-орієнтоване навчання. Вміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал. Заняття, проведені педагогом, відрізняються системністю, продуманістю всіх етапів, вибору змісту навчального матеріалу, виходячи з індивідуальних особливостей дітей групи.

Набуття досвіду, знань, умінь, розвиток пізнавальної сфери дошкільників ґрунтується на ефективному поєднанні різноманітних форм, методів, прийомів, на доступності та доцільності пропонованого матеріалу.

Педагог розробила власний методичний посібник «Перші кроки у світі гарних манер», який спрямовує на пізнавальний розвиток старших дошкільників з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин, уміння їх дотримуватись під час спілкування та виховання культури поведінки на основі етикетних правил. До посібника ввійшли дидактичні ігри, художнє слово, конспекти занять, сценарії свят та розваг.

Практикує інтегровані заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності, тому, більшість дошкільників її групи мають високий та достатній рівень.

Нагороджена Грамотою управління освіти Шепетівської міської ради у 2019 році, Подякою Хмельницького ОДА 2020 році .

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, впроваджує в практику досвід колег міста.

Заслуговує на увагу виступ з досвіду роботи «Формування навичок культури поведінки, етикету сучасного дошкільника як засобу соціалізації» на регіональній науково-практичній конференції у «Інновації в дошкільному закладі в умовах реформуваннях освіти» м. Хмельницькому у листопаді 2019 року.

Підтримує тісний зв'язок з батьками. Використовує різні форми роботи: батьківські збори, бесіди, анкети, консультації, виготовила інформаційні бюлетені. Батьки активні учасники свят, розваг, виставок. Організація роботи з батьками допомагає повноцінно і ефективно здійснювати поставлені освітні завдання.

Завдяки тісній співпраці з батьками створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі.

Педагог завжди вдосконалює свою педагогічну майстерність, приймає активну участь у методичній роботі. Бере участь в суспільному житті закладу. Добре володіє державною мовою. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини. Користується повагою колег та батьків. За час роботи у закладі зарекомендувала себе кваліфікованим педагогом з великим досвідом роботи, старанним, відповідальним, толерантним та талановитим.