Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Власюк Галина Юріївна

Власюк Галина Юріївна має вищу освіту, кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. Педагог працює в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» Хмельницької області з 1989 року на посаді вихователя.

Власюк Г.Ю. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист» у 2021 році. У 2019 році пройшла курсу підвищення кваліфікації при ХОІППО.

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 25 годин на тиждень, працює з дітьми старшого дошкільного віку в логопедичній групі.

Педагог виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог. Знає та виконує корекційні завдання вихователя логопедичної групи, працює в тісному контакті з вчителем-логопедом. На всіх заняттях вихователь логопедич­ної групи приділяє значну увагу мовленнєвій роботі. Сприяє створенню умов для реалізації принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-виховного процесу. Керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання і виховання. Її робота відзначається творчим підходом до проведення всіх педагогічних заходів, досконалою методикою, активною комунікативно-мовленнєвою діяльністю.

Продовжує наполегливо працювати над розвитком природничо-екологічної компетенції дошкільника, розробила методичний посібник «Реалізація проєктної діяльності у формуванні екологічної свідомості старшого дошкільника та готовності до взаємодії з навколишнім світом», який сприяє розвитку екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку. У посібнику розкрито поняття «екологічна освіта», «екологічна компетентність», розглянуто питання інноваційних підходів до еколого-розвивального середовища, запропоновано системи роботи по створенню стенд-музеїв екологічного спрямування та проєкт роботи. Власюк Г.Ю. впроваджує в практику активне набуття кожною дитиною власного досвіду, розвиток природних здібностей та нахилів, формує відповідальність, реалістичне сприймання навколишнього, уміння робити умовиводи. Поповнила стенд-музеями «Від зернини – до каші та хлібини» (зернові), «Рослини Хмельниччини, що занесені до Червоної книги України», а також експонатами музей «Птахи», розвивальне середовище групової кімнати. Підібрала цікавий матеріал з екологічного розвитку дошкільників, розробила сценарії розваг екологічного спрямування з використанням авторського слова, виготовила ряд нестандартних ігор та посібників: «Якщо знаєш відгадай!», «У музеї цікаво, тому що…», «Я хочу бути екскурсоводом», «Де пташино, ти живеш?» «Що це і для чого?», дидактична гра «З чого готують?», «Хто чим живиться ?», «Хто де живе?», «Впізнай за описом», «Зимуючі чи перелітні?». З цією метою провела ряд занять «Пташечкам допоможи, їм зерняток принеси», бесіда «Як вчинити?», дослідницька лабораторія «Дивні чоловічки», розповідь вихователя «Тварини помічники», екскурсія до стенд-музею «Як із зернини народжуються калачі і хлібини», бесіда «Ми природу поважаємо, до зими підготовляємо», майстер – клас «Подорож в країну Екологію». Результативність досвіду вихователя перевірена в процесі практичної діяльності і підтверджена позитивними показниками в роботі.

Працюючи на логопедичній групі облаштувала логопедичний куточок, де знаходяться відповідні дидактичні ігри, цікаві мовні завдання, логопедичні картки, які допомагають педагогу проводити корекційну роботу з дітьми. Значну увагу приділяє безпеці життєдіяльності малят.

Заняття, проведені педагогом, відрізняються системністю, продуманістю всіх етапів, вибору змісту навчального матеріалу, виходячи з вікових та індивідуальних особливостей дітей групи. Завжди прагне створити атмосферу пошуку, міркувань, розв’язання проблемних ситуацій, організовує з дошкільниками квести тощо. Основними формами організації занять є: індивідуально-фронтальна, індивідуально-групова, індивідуальна, робота в парах, підгрупова.

Особистісно-орієнтований підхід здійснює шляхом використання різноманітних інтерактивних технологій: мікрофон, мозковий штурм, створення ситуацій успіху, піраміда запитань. Це дає можливість створити комфортні умови навчання і розвитку дошкільників, атмосферу доброзичливості, взаємопідтримки.

Належну увагу приділяє розвитку творчих здібностей вихованців в різних видах діяльності. Залучає батьків до участі в освітньому процесі. Підібрала, естетично виготовила і впорядкувала цікаві добірки практичного матеріалу на різну тематику, оформила батьківський та логопедичний куточок відповідно сучасних вимог, розробила конспекти заходів з батьками.

З метою виявлення досягнень дошкільників, проведено моніторинг знань шляхом співбесід з ними, за результатами контрольних занять. Результати свідчать про середній та високий рівні знань малят.

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, зокрема, шляхом участі в роботі обласних, міських семінарів, педагогічних рад, методичних об’єднань. Творчо використовує педагогічний досвід колег міста, країни. Свої надбання (конспекти занять, віршовані казки) пропагує як у педагогічних виданнях, так і в місцевій пресі. Нагороджена Дипломом І ступеню виставки педагогічних інновацій "Освіта Хмельниччини - на шляхах реформування" 2016 році, Грамотою управління освіти 2017 році, Грамотою Хмельницького ОДА 2018 році, Дипломом обл. профспілки 2019 році, Грамота міської організації проспілки освіти 2019, 2020 роках.

Чесна, добросовісна, сумлінна, активна в суспільному житті, талановитий організатор, голова профспілкового комітету закладу. Користується заслуженою повагою серед колег та батьківської громадськості.