Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Струтинська Тетяна Анатоліївна

Струтинська Тетяна Анатоліївна має повну вищу освіту, закінчила Рівненський державний гуманітарний університету 2015 році, кваліфікація - організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку.

Педагог працює в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» з 2013 року. У 2021 атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».


У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 20 годин на тиждень, вихователя логопедичної групи.

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як відповідальний досвідчений педагог. Вихователь добре володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника. Використовує ефективні методи та прийоми навчання та розвитку дошкільників, вміло вирішує питання особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Планує та організовує заходи з дітьми у нестандартних формах. На достатньому методичному рівні проводяться заняття та режимні моменти. Педагог вдумливо підходить до проведення занять, застосовує новітні технології, сучасні методи та прийоми навчання. Педагог активно використовує в практиці роботи елементи інноваційних освітніх технологій та методик: методика використання схем-моделей Крутій К., розвивальну технологію «Кольорові палички Кюїзенера», методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Шульга Л., педагогічна спадщина Софії Русової.

Добре знає своїх вихованців, бо в кожній дитині бачить особистість. Працюючи за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», значну увагу приділяє таким лініям розвитку як: « Мовлення дитини», «Дитина у соціумі». Велику увагу приділяє вихованню у дітей творчості, спонукає їх до проявів ініціативності, самостійності, креативності.

Щоб задовольнити природну потребу малюка в пізнанні сучасного світу, педагог використовує у своїй роботі інноваційну, розвивальну технологію «Кольорові палички Кюїзенера». На допомогу у своїй освітньо-виховній діяльності з старшими дошкільниками прийшов власне розроблений методичний посібник «Формування логіко-математичної компетенції дітей старшого дошкільного віку шляхом упровадження інноваційної методики Д.Кюїзенера» сприяє розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, уяви, дрібної моторики дітей старшого дошкільного віку.

Посібник містить проєкт та систему роботи по ознайомленню та використанню під час освітньої діяльності з паличками Д.Кюїзенера, а також добірку дидактичних ігор та конспекти занять.

Виготовила ряд дидактичних ігор: «Незвичайна змія», «Чарівні перетворення», «Будівельники», «На скільки?», «Кондитерська крамниця», «Чарівна драбинка», «Виміряй доріжку кроками», лепбук «Палички Кюїзенера».

Завдяки системному використанню в освітньому процесі дидактичних ігор, різноманітних творчих завдань діти охоче виконують завдання мовленнєвого та морально-етичного характеру. Вихователь значну увагу надає запитанням до дітей, чим спонукає розвиток мислення, уяви, фантазії.

Працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом самоосвіти, участі в методичних заходах як в ЗДО так і в місті. Брала участь у регіональній науково-практичній онлайн конференції «Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти» м. Хмельницькому у листопаді 2020 року. Її стаття «Використання паличок Кюїзенера як інструмент навчально пізнавальної діяльності дошкільника» увійшла до збірника наукових та науково-методичних праць, за що була сертифікована. Нагороджена Грамотою міської організації проспілки освіти 2019 р. та дипломом І ступеню виставки педагогічних інновацій "Освіта Хмельниччини - на шляхах реформування" 2021 році.

Працюючи в тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей у групі.

Добре володіє державною мовою. Відповідальна, доброзичлива, чесна, сумлінна. Користується повагою батьків, колег. Активна в суспільному житті закладу.