Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Скоробагата Світлана Миколаївна

Скоробагата Світлани Миколаївни має повну вищу освіту, кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. Педагог працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з вересня 2013 року. Павлючик С.М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», підтверджену рішенням атестаційної комісії ДНЗ №7 у 2018 році.

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми молодшого дошкільного віку.

Скоробагата Світлана Миколаївна за час роботи зарекомендувала себе відповідальним, компетентним педагогом. На достатньому рівні володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника. Практикує інтегровані заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Педагог володіє знаннями про інноваційні технології, інтерактивні методи та прийоми під час проведення сучасного заняття.

Заняття та режимні моменти проводить комплексно, використовуючи диференційований та індивідуальний підхід до дітей, що сприяє оптимальному розвитку кожного дошкільника. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь та навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Значну увагу приділяє підбору запитань до дітей, чим сприяє розвитку мови, уяви, мислення. Завдяки своїй компетентності, педагогічній грамотності досягає позитивних результатів у роботі із дітьми.

Значну увагу спрямовує на пізнавальний розвиток дошкільника. Розробила методичний посібник «Ґудзик як один із засобів розвитку пізнавального інтересу та сенсорних еталонів старших дошкільників», за який нагороджена Дипломом ІІІ ступеня переможця обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

Розроблені нею дидактичні ігри сприяють розвитку у дітей мислення, пам’яті, сенсорних відчуттів та сприймання, уваги.

Скоробагата Світлана Миколаївна створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних, дидактичних ігор.

Завдяки тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі. Батьки – активні учасники освітнього процесу в групі, залучаються до проведення занять, свят, розваг.

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, зокрема, шляхом участі в роботі семінарів, педагогічних рад, методичних об’єднань. Брала участь у авторському семінарі доктора педагогічних наук Н.В.Гавриш за темою «Технології вітагенного навчання в роботі з дітьми дошкільного віку», за що була сертифікована.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, впровадження в практику досвіду колег міста, області.

Активний учасник методичних заходів, що проводяться в місті та закладі, неодноразово педагог ділився досвідом на семінарах, майстер-класах, показувала заняття у міських заходах.

Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини. Чесна, скромна, доброзичлива, відповідальна. Користується повагою дітей, колег, батьків. Активна в суспільному житті закладу.