Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Редько Зоя Володимирівна

Редько Зоя Володимирівна має середню спеціальну педагогічну освіту, кваліфікація — вихователь дитячого садка.

Педагог працює вихователем в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» з 1988 року, педагогічний стаж 42 роки.

Зоя Володимирівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 11 тарифного розряду, підтвердженим рішенням атестаційної комісії 2021 року. Пройшла курсу підвищення кваліфікації при ХОІІППО у 2019 році.

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми І молодшої групи.

За час роботи у навчальному закладі Редько З.В. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Освітній процес здійснює комплексно в різних видах діяльності. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дітей. Добре знає дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, використовує сучасні освітні технології. Педагог творчо підходить до проведення занять, заслуговують на увагу заняття: показ настільного театру «Рукавичка», «Годівничка для птахів», а також продумані завдання за індивідуальними особливостями дошкільників. Освітній процес здійснює комплексно в різних видах діяльності.

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, методичної грамотності, бере активну участь у роботі методичного об’єднання молодших груп закладу, міста. Є членом міської літературної студії «Доля», опублікувала вірші та казки на сайті «Всеосвіта», що підтверджено сертифікатами. Неодноразово виступала на різноманітних заходах організованих в ДНЗ, ділиться з колегами своїми надбаннями та авторськими творами. Працюючи в тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей у групі.

Добре володіє державною мовою. Приймає активну участь у громадському житті закладу та міста. Скромна, відповідальна, доброзичлива, чесна, сумлінна.

З колегами по роботі і батьками вихованців підтримує спокійні, позитивні відносини. Приймає участь в суспільному житті закладу, бере на себе різні ролі під час проведення свят та розваг. Користується повагою батьків, колег.