Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Попова Альона В’ячеславівна

Попова Альона В’ячеславівна має повну вищу освіту, закінчила Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет, у 2014 році, отримала кваліфікацію «Вчитель початкової школи, вихователь дітей дошкільного віку». Педагог працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з вересня 2019року.

Попова має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії від 28.03.2019 .

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку.

Попова А.В. за час роботи у закладі зарекомендувала себе відповідальним, компетентним педагогом. На достатньому рівні володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника. Практикує інтегровані заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Заняття та режимні моменти проводить комплексно, використовуючи диференційований та індивідуальний підхід до дітей, що сприяє оптимальному розвитку кожного дошкільника. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь та навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Завдяки своїй компетентності, педагогічній грамотності досягає позитивних результатів у роботі із дітьми.

Значну увагу спрямовує на пізнавальний розвиток дошкільника. Пріоритетним напрямком є екологічне виховання дошкільників. Формує у дітей практичні навички у природі, особливу увагу приділяє іграм з природним матеріалам, спостереження та дослідам в природі, екологічної свідомості та екологічної культури дошкільників.

Попова А.В. створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних, дидактичних ігор.

Завдяки тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі. Батьки – активні учасники освітнього процесу в групі, залучаються до проведення занять, свят, розваг.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, впровадження в практику досвіду колег міста, області. Брала участь у регіональній науково-практичній онлайн конференції «Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та перспективи» м. Хмельницького 2021 року, її стаття « Емпауртмент педагогіка- мотивації до дії спрямованих на освіту сталого розвитку старших дошкільників » увійшла до збірника наукових та науково-методичних праць, за що була сертифікована.

Активний учасник методичних заходів, що проводяться в місті та закладі.

Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини. Чесна, порядна, доброзичлива, відповідальна.