Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"


Illustration

Поліщук Марія Валентинівна

Product Manager

Поліщук Марія Валентинівна має середню спеціальну педагогічну освіту, кваліфікація — вихователь в дошкільних закладах.

Педагог працює вихователем в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка»з 1989 року, педагогічний стаж 33 роки.

Марія Валентинівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 11 тарифного розряду, підтвердженим рішенням атестаційної комісії 2 2021 році. Пройшла курсу підвищення кваліфікації при ХОІІППО у 2019 році.

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми І молодшої групи.

За час роботи у навчальному закладі Поліщук М.В. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дітей. Добре знає дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, використовує сучасні освітні технології.

Вихователь організовує в старшій групі пошуково – дослідницьку діяльність, залучає дітей до простих дослідів, які помітно активізують їх пізнавальну діяльність. Педагог в групі створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних ігор. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання інтелектуальних завдань.

Організовує заходи з дітьми у нестандартних формах, використовує ефективні прийоми та методи розвитку дошкільників.

Враховуючи вікові та індивідуальні особливості, предметно-ігрове середовище організовано так, що кожна дитина має можливість займатися улюбленою справою: усамітнитися, пограти в сюжетно-рольову гру.

Програма розвитку «Українське дошкілля» орієнтує вихователя на пошуки різноманітних форм та методів роботи з дітьми, тому вихователь активно проваджує власне художнє слово під час різних видів діяльності з дошкільниками. Поклавши в основу своєї роботи принцип розвивального навчання, педагог урізноманітнює освітній процес різними цікавими заняттями: «Фізика в дитсадку. Магніт», «Ріпка на новий лад» та дидактичними іграми, прогулянками. Педагог опублікувала вірші та казки на сайті «Всеосвіта», що підтверджено сертифікатами.

Поліщук М.В. бере активну участь у роботі міських методичних об’єднань педагогів дошкільної освіти. Вихователь постійно узагальнює і поширює власний педагогічний досвід через відкриті заняття, майстер-класи, публікації занять і заходів.

Маріє Валентинівно проявляє ініціативність щодо естетичного оформлення приміщень, зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов для якісної організації навчально-виховного процесу дітей у закладі.

Особисті якості педагога – пунктуальність, відповідальність, цілеспрямованість, послідовність, професійна компетентність. ЇЇ поважають колеги, батьки вихованців.