Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Мусійчук Оксана Миколаївна

Мусійчук Оксана Миколаївна має повну вищу освіту, кваліфікація - організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку.

Педагог працює в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» з вересня 2010 року. Мусійчук О.М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії Шепетівським ЗДО №7 «Дюймовочка» у 2020 році. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 20 годин на тиждень, працює з дітьми старшого дошкільного віку в інклюзивній групі.

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації при ХОІППО.

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як відповідальний досвідчений педагог. Вихователь добре володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника. Використовує ефективні методи та прийоми навчання та розвитку дошкільників, вміло вирішує питання особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Планує та організовує заходи з дітьми у нестандартних формах. На достатньому методичному рівні проводяться заняття та режимні моменти. Педагог вдумливо підходить до проведення занять, застосовує новітні технології, сучасні методи та прийоми навчання. Педагог активно використовує в практиці роботи елементи інноваційних освітніх технологій та методик: методика використання схем-моделей Крутій К., методика «Persona Dolls», технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка, методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Шульга Л., педагогічна спадщина Софії Русової.

Добре знає своїх вихованців, бо в кожній дитині бачить особистість. Працюючи за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», значну увагу приділяє таким лініям розвитку як: « Мовлення дитини», «Дитина у соціумі». Велику увагу приділяє вихованню у дітей творчості, спонукає їх до проявів ініціативності, самостійності, креативності.

Свій досвіт роботи оформила у методичному посібнику « Persona Dolls - активний партнер молодшого дошкільника в освітньо-виховному процесі ЗДО». У посібнику визначена актуальність проблеми мовленнєвого та соціального розвитку дітей . Використання ляльки-персони під час освітньої діяльності допомагає дітям розвивати впевненість у собі, довіру та самоповагу.

Завдяки системному використанню в освітньому процесі дидактичних ігор, різноманітних творчих завдань діти охоче виконують завдання мовленнєвого та морально-етичного характеру. Вихователь значну увагу надає запитанням до дітей, чим спонукає розвиток мислення, уяви, фантазії.

Працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом самоосвіти, участі в методичних заходах як в ДНЗ так і в місті. Подана стаття з досвіду роботи «Методика «Лялька-персона» - інноваційний педагогічний підхід в освітній діяльності дошкільників» увійшли в збірку матеріалів регіональної науково-практичної конференції у «Інновації в дошкільному закладі в умовах реформуваннях освіти» м. Хмельницькому у листопаді 2019 року.

Працюючи в тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей у групі.

Добре володіє державною мовою. Відповідальна, доброзичлива, чесна, сумлінна. Користується повагою батьків, колег. Активна в суспільному житті закладу.