Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Момот Любов Миколаївна

Момот Любов Миколаївна має базову вищу освіту, кваліфікація – вихователь дитячого садка. Педагог працює вихователем в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» з 1989 року.

Момот Л.М. була атестована на відповідність раніше встановленому 11 т.р. рішенням атестаційної комісії Шепетівського ЗДО №7 «Дюймовочка»у 2020 році. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми молодшого дошкільного віку.

За період роботи зарекомендувала себе відповідальним, творчим педагогом, яка володіє методикою дошкільного виховання, достатньо знає психологію дошкільника, вміло вирішує питання особистісно-орієнтованого підходу до дітей.

Практикує інтегровані заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Враховує індивідуально-психологічні особливості дітей, що сприяє забезпеченню належного рівня засвоєння знань дітей дошкільного віку. Педагог частково використовує в практиці роботи елементи інноваційних освітніх технологій та методик:

- використання спадщини В.Сухомлинського;

-технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка ("Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей").

- технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Методика ТРВЗ.

- методика Марії Монтессорі.

Працюючи за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», значну увагу приділяє сенсорному розвитку дошкільнят . Розробила методичний посібник «Сенсорний розвиток як необхідний пазл всебічного розвитку маленького -дошкільника», який містить практичний матеріал для роботи з дітьми молодшого дошкільного віку та сприяє розвитку уявлень дітей молодшого дошкільного віку про сенсорні еталони величини, кольору, форми під час проведення дидактичних ігор.

Завдяки тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі та ігровому майданчику.

Постійно підвищує свій фаховий рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти та участі в методичних заходах. Користується повагою колег та батьків вихованців. Добре володіє державною мовою. Приймає активну участь у громадському житті закладу та міста. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини. Чесна, добросовісна, сумлінна, відповідальна.