Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Карпенко Ольга Олександрівна

Карпенко Ольга Олександрівна має повну вищу освіту, закінчила Житомирський державний університет ім. І. Франка, та здобула кваліфікацію «Дошкільна освіта». Педагог працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з вересня 2017 року. Карпенко О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», не атестувалася. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми молодшого дошкільного віку.

Карпенко О.О. за час роботи зарекомендувала себе відповідальним, компетентним педагогом. На достатньому рівні володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника. Практикує заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Її заняття цікаві, відрізняються чіткою організацією навчального процесу, глибоким навчальним змістом, методичною майстерністю. Поглиблено працює над розвитком активного мовлення у дітей. Практикує заняття, які сприяють виробленню у дитини уміння жити в цілісності та застосовувати набуті знання в різних сферах діяльності. Педагог володіє знаннями про інноваційні технології, інтерактивні методи та прийоми під час проведення сучасного заняття.

Заняття та режимні моменти проводить комплексно, використовуючи диференційований та індивідуальний підхід до дітей, що сприяє оптимальному розвитку кожного дошкільника. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь та навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Значну увагу приділяє підбору запитань до дітей, чим сприяє розвитку мови, уяви, мислення. Завдяки своїй компетентності, педагогічній грамотності досягає позитивних результатів у роботі із дітьми.

Значну увагу спрямовує на пізнавальний розвиток дошкільника. Розроблені нею дидактичні ігри сприяють розвитку у дітей мислення, пам’яті, сенсорних відчуттів та сприймання, уваги.

Карпенко О.О. створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних, дидактичних ігор.

Завдяки тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі. Батьки – активні учасники освітнього процесу в групі, залучаються до проведення занять, свят, розваг.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, впровадження в практику досвіду колег міста, області.

Активний учасник методичних заходів, що проводяться в місті та закладі.

Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини. Чесна, скромна, доброзичлива, відповідальна. Користується повагою дітей, колег, батьків. Активна в суспільному житті закладу.