Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Хацаюк Галина Петрівна

Хацаюк Галина Петрівна 1963 року народження, має базову вищу освіту, закінчила Хмельницьке педучилище 1983 р., педагогічний стаж-38 років, працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з 1990 року, була атестована на відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду у 2019 році.
За час роботи зарекомендувала себе професійно компетентним педагогом. Добре володіє методикою дошкільного виховання, знає психологію дошкільника.
Роботу спрямувала на особистісно-орієнтоване навчання, виховання громадянина України.
У ході планування своєї роботи педагог конкретизує загальні завдання програми, враховує особистісні здобутки дітей та проміжні показники їхньої компетентності за формами активності та лініями розвитку.
На достатньому методичному рівні проводить заняття та режимні моменти. Педагог вдумливо підходить до проведення занять, володіє знаннями про інноваційні технології, інтерактивні методи та прийоми під час проведення сучасного заняття, враховує індивідуально-психологічні особливості дітей, чим забезпечує належний рівень засвоєння знань дошкільниками .
Так заняття: Читання оповідання В.Сухомлинського «Найгарніша мама», бесіда «Моя родина», «Тато, мама і я» - сюжетні, цікаві, відповідають індивідуальним особливостям дошкільників.
Вихователем естетично оформлені та виготовлені дидактичні посібники: «Мої права», «Право на ім’я», «Родинне дерево», «У кожного є ім’я». Розроблені дидактичні ігри сприяють розвитку у дітей логічного мислення, пам’яті, уваги.
З метою правового виховання та розвитку дітей молодшого дошкільного віку, в умовах єдності дошкільного навчального закладу та сім’ї педагог розробила методичний посібник «Права маленького громадянина». У якому подано систему роботи на засвоєння прав та обов’язків дитини, щодо членів родини, сімейних традицій та цінностей, посібник містить ряд пам’яток, рекомендацій та анкет для батьків, добірку дидактичних ігор, художнє слово та конспекти занять.
Моніторинг засвоєння знань дітей на достатньому та високому рівні, що свідчить про якість і систематичність у подачі знань. 
Завдяки тісній взаємодії з батьками, створила належні умови для цікавого і змістовного перебування дітей в групі. Батьки – активні учасники освітнього процесу в групі: залучаються до проведення занять, дозвіль, до керівництва гуртковою роботою.
Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, впровадження в практику досвіду колег. Активний учасник методичних заходів у закладі та міста.
Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, порядна, відповідальна, чесна.
Користується повагою дітей, колег, батьків.