Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Практичний психолог

Illustration

Рибак Лілії Олександрівни

Рибак Лілія Олександрівна, 1968 року народження, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут у 1992р, працює практичним психологом в дошкільному навчальному закладі з березня 2002 року, педагогічний стаж – 35 років. Рибак Л.О. була атестована на підтвердження раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «практичний психолог-методист» у 2018 році.

За період роботи зарекомендувала себе компетентним, здібним, наполегливим, вимогливим, педагогом.

Планує, організовує роботу з усіма учасниками освітньо-виховного процесу: дошкільниками, педагогами, батьками.

Практичним психологом проводиться діагностична, консультативна, корекційно - відновлювальна і розвивальна робота, просвітницька діяльність, що охоплює всіх учасників освітнього процесу в ДНЗ. Відповідно до запланованих заходів проводяться діагностичні обстеження дошкільників по готовності до школи, визначення соціометрії, дослідження тривожності, імпульсивності, агресивності у дітей старшого дошкільного віку, дослідження оперативного інтелекту, проводиться робота по полегшенню адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, також організовується робота з обдарованими дітьми, дітьми з особливими освітніми потребами, дітьми переселенців та учасників АТО та дітьми «групи ризику». За результатами діагностики надається необхідна корекційно – розвивальна та відновлювальна робота з дітьми, які за результатами проведених досліджень, спостережень за запитами педагогів та батьків потребують допомоги в корекції інтелектуальної, пізнавальної, емоційно – вольової сфер, мають емоційні та поведінкові розлади. Дана категорія дітей залучається до проведення індивідуальних та групових, корекційно – розвивальних та відновлювальних занять

Питання психологічної просвіти усіх учасників освітнього процесу також є однією з частин роботи практичного психолога. З метою вдосконалення роботи, згуртування зусиль усіх спеціалістів проводиться психолого – педагогічний консиліум. Робота з педагогами закладу має різні форми, зокрема, це проведення психолого – педагогічних семінарів, тренінгів.

Рибак Л.О. постійно працює над створенням програм, посібників, приймає участь в науково – практичних конференціях, методичних заходах місцевого та обласного рівня. На рівні міста проведено ряд заходів: соціально – психологічний семінар з питання «Використання арт – терапії в корекції дитячо – батьківських стосунків», майстер – клас «Використання арт-терапевтичних технік в роботі з дошкільниками». Систематично приймає участь у заходах обласного рівня - це виступи на обласних семінарах для методистів психологічної служби «Психологічний супровід професійного становлення молодих педагогів», «Психолого – педагогічна готовність педагогів до інноваційної діяльності», «Психологічні засади забезпечення здоров’язберігаючого освітнього простору у ЗНЗ»; у науково – практичних конференціях з питань «Диференціація та індивідуалізація навчально – виховного процесу», «Збереження та зміцнення психологічного здоров ‘я дітей дошкільного віку», «Методичне забезпечення системності та результативності роботи з сім’єю практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів».

В 2016 р. була активним учасником підготовки та проведення Всеукраїнського психологічного форуму «Практична психологія: зона найближчого розвитку».

Активний учасник обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», розроблений методичний посібник «Грайлики» в 2017р, відзначений Дипломом II ступеня. Неодноразово роботи у складі спільної творчої групи практичних психологів міста отримували Дипломи I ступеня в 2014 - 2017рр. В 2015р. практичним психологом розроблена програма «Корекційно – розвивальна програма по розвитку пізнавальної сфери у дітей з вадами мовлення»,.

Неодноразово статті Рибак Л.О. друкувалися у пресі різного рівня: Публікація власного авторського матеріалу в онлайн журналі «Дошкільник in.ua» №5,2017, «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого – педагогічний супровід модернізацій них процесів», стаття «Психологічні засади забезпечення здоров’язберігаючого освітнього простору у ЗНЗ», 2017р.; стаття «Диференціація та індивідуалізація навчально – виховного процесу», 2018р.

За досягнуті успіхи неодноразово нагороджена Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації, Грамотами Управління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради у 2013 та 2016р. та грамотами адміністрації закладу.

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом самоосвіти та участі в методичних заходах. Особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості. Відзначається високим рівнем загальної культури, що забезпечує авторитет і повагу серед педагогічного колективу, батьківської громадськості. Пропагує здоровий спосіб життя. Добре володіє державною мовою. Чесна, добросовісна, відповідальна.