Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Музичні керівники

Гучинська Тетяна Леонідівна

Гучинська Тетяна Леонідівна 1981 року народження має повну вищу освіту, закінчила Башкирський педагогічний університет у 2006 р, кваліфікація – вчитель музики. Педагог працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з вересня 2011 року.
Гучинська Т.Л. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» з 2018 року.За період роботи зарекомендувала себе компетентним педагогом, добре володіє музичним інструментом, методикою дошкільного виховання. Проявляє ініціативу, творчість. Сумлінно готується до занять, проводить їх у цікавих та ефективних формах із використанням новітніх технологій ( активного слухання музики) та Едьютейнмент. В роботі з дітьми спирається на нові досягнення в області педагогіки та психології. Для задоволення потреб кожного вихованця в самореалізації, самовдосконаленні, саморозвитку створила відповідне розвивальне середовище. Тетяна Леонідівна креативно підходить до проведення занять, розваг, свят. На основі творчих здібностей, нахилів дітей активізувала роботу з музичного виховання дошкільнят, зокрема розвитку вокальних здібностей та грі на музичних інструментах, проводить гурток з навчання нотної грамотності.
Тетяна Леонідівна брала участь у регіональній науково-практичній конференції «Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та перспективи», яка відбулась 30.11.2020
Друкувалася у Всеукраїнському спеціалізованому журналі «Музичний керівник» №7, липень 2022 р. Постійно публікує авторські розробки конспектів занять, статей на платформі «Всеосвіта» та « На урок». Друкувалася зі статтею у збірнику наукових та науково-методичних праць «Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та перспективи» 28.12.2021.
Отримала диплом третього ступеня переможця обласної педагогічної виставки у 2013 році «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». методичний посібник: «Використання мюзиклу в дошкільному закладі як засобу всебічного розвитку сучасного дошкільника».
Отримала диплом другого ступеня переможця обласної педагогічної виставки у 2018 році «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» методичний посібник: «Кольоровий музичний слух – як засіб розвитку креативного мислення та творчої уяви старших дошкільників під час проведення музичних занять».
Отримала диплом першого ступеня переможця обласної педагогічної виставки у 2022 році «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» «Використання елементів дзвонотерапії – діатонічних дзвіночків під час активного слухання музики на домінантних музичних заняттях, як передумова розвитку емоційного інтелекту старших дошкільників».
Досвід роботи керівника музичного Гучинської Т.Л. «Впровадження новітньої технології «Едьютейнмент» під час гурткової роботи з вивчення нотної грамоти «Абетку нотну вивчаємо, на дзвіночках веселкових граємо, конструктор LEGO залюбки складаємо» з дітьми старшого дошкільного віку із використанням діатонічних дзвіночків та конструктора LEGO» розкриває систему роботи керівника музичного під час організації гурткової роботи з вивчення нотної грамоти старших дошкільників та має практичне значення для формування та виховання креативної особистості. Формує стійку мотивацію дітей старшого дошкільного віку до навчання нотної грамоти, робить процес засвоєння знань доступним, різноманітним та захоплюючим; розкриває творчий потенціал кожного вихованця; спонукає до самовдосконалення, інтересу до навчання під час вивчення нотної грамоти, віри в можливість досягнення успіху.
Розроблений Гучинською Т.Л. методичний посібник є самостійною, практично орієнтованою роботою. Досвід педагога демонструє використання сучасних досліджень педагогіки та психології, передового педагогічного досвіду та власних надбань з даної проблематики, комплексного підходу.
Керівником музичним використовується ряд прийомів, різноманітних інтерактивних методів, форм, видів діяльності на основі новітньої технології «Едьютейнмент», яка дозволяє дітям засвоїти нові знання у процесі захоплюючої гри, а потім отримані знання використати у реальному житті. Дана технологія дозволяє розвивати ключові і предметні компетентності, сприяє пошуку та застосуванню на практиці різноманітних шляхів самореалізації дитини.
Новизна досвіду полягає у розкритті шляхів досягнення педагогом високого коефіцієнту педагогічної дії, зробивши складний навчальний матеріал цікавим та зрозумілим, доступним для усвідомлення, уникаючи шаблонності та одноманітності у викладанні, створивши позитивний емоційний фон на занятті.
Своїми досягненнями та творчими надбаннями музичний керівник ділиться з колегами. Підготувала та провела 18.08.2022 у Шепетівському ЗДО «Дюймовочка» засідання професійної спільноти керівників музичних закладів дошкільної освіти Шепетівської ТГ за темою: «Розвиток емоційного інтелекту під час активного слухання музики за освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва».
Педагог була нагороджена Грамотами управління освіти Шепетівської міської ради у 2018 та 2022 роках.
Тетяна Леонідівна бере активну участь у громадському житті, методичній роботі закладу та міста.
Педагог постійно працює над підвищенням свого фахового рівня через участь в методичних тижнях, педагогічних радах, семінарах – практикумах, онлайн-конференціях, вебінарах, самоосвіту.
Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини. Їй притаманні толерантність, тактовність, чуйність, справедливість та доброзичливе ставлення до дітей. Відповідальна, доброзичлива, чесна, сумлінна. Користується повагою батьків, колег.
Тимченко Тетяна олександрівна

Тимченко Тетяна Олександрівна 1986 року народження має повну вищу освіту, закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2009 р, кваліфікація – вчитель музики. Педагог працює в Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» з 2013 року, з вересня 2017 як сумісник.

Тимченко Т.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії », підтверджену рішенням атестаційної комісії у 2021р.. Пройшла курси підвищення кваліфікації при ХОІІППО у 2019 році.

За період роботи зарекомендувала себе компетентним керівником музичним, добре володіє музичним інструментом, ефективними формами, методами особистісно-орієнтованого навчання. Здійснює освітньо-виховний процес з музично-естетичного розвитку у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дітей «Українське дошкілля», « Впевненний старт». Педагог ретельно підходить до проведення занять, розваг, намагається використовувати різні види і форми їх проведення: домінантні, комплексні, тематичні. Цілеспрямована робота з естетичного виховання дошкільнят у педагога будується на основі діагностики творчих здібностей, нахилів дітей, індивідуалізації педагогічного процесу. Для задоволення потреб кожного вихованця в самовдосконаленні, саморозвитку, створює відповідне розвивальне середовище.

Тетяна Олександрівно розробила методичний посібник «Використання елементів музикотерапії як засіб нормалізації психоемоційного стану дошкільника», який має практичну спрямованість, так як сприяє усуненню страхів, комплексів, гармонізації емоційно-психофізіологічного стану дошкільників та підсилення розвитку їх музичних здібностей. У мистецькій атмосфері музичного виховання Тимченко Т.О. спрямовує вихованців на емоційне і усвідомлене переживання мистецтва та життя, на активні прояви у виконавстві, сприяє практичному засвоєнню музичних знань. Часто бере на себе різні ролі під час розваг та свят.

Педагог постійно працює над підвищенням свого фахового рівня через участь в методичних тижнях, педагогічних радах, самоосвіту. Неодноразово готувала вихованців до виступів на міські фестивалі до Дня захисту дітей у БК, її хореографічні постановки наповнені сюжетними композиціями, високою виконавською майстерністю. Нагороджена Дипломом ІІ ступеню виставки педагогічних інновацій "Освіта Хмельниччини - на шляхах реформування" 2016 р.

Чесна, сумлінна, старанна, скромна. Користується повагою батьків, педагогів.  

Верхогляд Олена Павлівна має базову вищу освіту, закінчила училище мистецтв і культури Рівненського державного гуманітарного університету у 2001р., отримала спеціальність «викладач, артист оркестру (ансамблю)» та базову вищу освіту, закінчивши Кам’янець – Подільський державний університет за напрямом роботи «Педагогічна освіта», за спеціальністю «вчитель початкових класів» у 2007 р.
Педагог працює в Шепетівському ЗДО №7 «Дюймовочка» з 2001 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 9 т. р , підтверджену рішенням атестаційної комісії ДНЗ №7 «Дюймовочка» від 27.03.2014 . Педагогічний стаж: 22 роки.
Верхогляд Олена Павлівна підвищила кваліфікацію при Хмельницькому обласному інституті після дипломної педагогічної освіти та шляхом неформальної освіти на платформах. Загальна кількість годин 139, з них: основних 72 години, додаткових 67 годин.
За період роботи зарекомендувала себе компетентним керівником музичним, добре володіє музичним інструментом, ефективними формами, методами особистісно-орієнтованого навчання. Здійснює освітньо-виховний процес з музично-естетичного розвитку у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дітей «Українське дошкілля». Педагог ретельно підходить до проведення занять, розваг, намагається використовувати різні види і форми їх проведення: домінантні, комплексні, тематичні. Цілеспрямована робота з естетичного виховання дошкільнят у педагога будується на основі діагностики творчих здібностей, нахилів дітей, індивідуалізації педагогічного процесу. Для задоволення потреб кожного вихованця в самовдосконаленні, саморозвитку, створює відповідне розвивальне середовище.
Олена Павлівна з обдарованими дошкільниками організувала фольклорний гурток «Вишиванка». Зміст і структура якого відповідають віковим особливостям розвитку дітей старшого дошкільного віку, провідній ігровій діяльності дітей. Мета якого формування естетичної культури творчої особистості шляхом її активного залучення до музично-пісенної та танцювальної творчості, створення педагогічних умов для духовного збагачення вихованців засобами музичного мистецтва, гармонійний розвиток особистості.
На основі гурткової роботи педагог проводить свята і розваги, де основою є патріотичне виховання дошкільників. Це такі свята як: «Українська осінь», «Ярмарок», «Андріївські вечорниці», «Обряд Закосичення», «День Конституції», «День Незалежності України», «Свято української хустки», «Свято української пісні», а також постановка казки за мотивом Л. Українки «Біда навчить» яку педагог переклала у вірш.
У листопаді 2022 була спікером у онлайн - конференції «Освіта в умовах воєнного стану в Україні: психолого-педагогічний аспект» зі статтею «Кінезіологія – як інноваційний метод формування творчої особистості у роботі ЗДО з дітьми старшого дошкільного віку на музичних заняттях», що засвідчено відповідним сертифікатом.
Також провела засідання динамічної групи з питання «Народне свято як одне з джерел становлення маленького українця». Була доповідачем на семінарі-практикумі у ЗДО «Інноваційні технології через призму освітньої діяльності» з питанням «Кінезіологія , як пріоритетний напрям у роботі з старшими дошкільниками» За цим же питанням працює над розробкою власного методичного посібника по використанню та впровадженню елементів кінезіологічних вправ на музичних заняттях з дітьми старшого дошкільного віку.
У мистецькій атмосфері музичного виховання музичний керівник спрямовує вихованців на емоційне і усвідомлене переживання мистецтва та життя, на активні прояви у виконавстві, сприяє практичному засвоєнню музичних знань. Часто бере на себе різні ролі під час розваг та свят.
Педагог постійно працює над підвищенням свого фахового рівня через участь в методичних тижнях, педагогічних радах, самоосвіту. Постійно публікує авторські розробки конспектів занять, статей на платформі «Всеосвіта» та « На урок».
Неодноразово готувала вихованців до виступів на міські фестивалі до Дня захисту дітей у міському БК, її постановки наповнені сюжетними композиціями, високою виконавською майстерністю. Організовує та приймає активну участь у проведення масових заходів у закладі.
Педагог постійно працює над підвищенням свого фахового рівня через участь в методичних тижнях, педагогічних радах, семінарах – практикумах, онлайн-конференціях, вебінарах, самоосвіту.
Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини. Їй притаманні толерантність, тактовність, чуйність, справедливість та доброзичливе ставлення до дітей. Чесна, сумлінна, творча. Користується повагою батьків, педагогів.

Illustration