Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Illustration

Директор

Вакалюк Наталія Володимирівна

Працює на посаді директора Шепетівського ЗДО №7 “Дюймовочка” з 2015 р. Має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання та іноземна мова (англійська)», закінчила НПУ ім Драгоманова у 1999р ., кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”.
У 2021 р. педагог пройшла курсову перепідготовку у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за категорією “завідувач дошкільного навчального закладу”.
За роки своєї педагогічної діяльності зарекомендувала себе як досвідчений, компетентний керівник, творчий педагог, який зі знаннями справи впроваджує в роботу останні досягнення дошкільної педагогіки та психології . Має достатній рівень науково-теоретичної та методичної підготовки. Володіє прогресивними формами, методами організації освітнього процесу, забезпечує високу результативність праці. Постійно працює над оновленням змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

Діяльність директора Вакалюк Н.В. направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання в НУШ. Впроваджує у практику роботи досягнення науки, нетрадиційних, інноваційних технологій та методик. Ефективно вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід.
  Оперативно приймає рішення, швидко реагує на зміни, якісно виконує всі поставлені перед нею завдання. Завдяки компетентному та творчому підходу до справи завідувач забезпечує вміле, кваліфіковане управління навчально-виховним процесом. Під її керівництвом здійснюється прогнозування та системне планування роботи закладу, забезпечується контрольно-аналітична діяльність. Створює сприятливі умови для всебічного розвитку особистості дошкільника, постійно оновлює матеріально-технічну базу закладу, дотримується вимог забезпечення безпечних та нешкідливих умов перебування дітей в закладі. В своїй роботі дотримується демократичного стилю управління. В закладі створила згуртований, працьовитий, сильний колектив.
Досвід роботи опубліковано у збірнику наукових та науково-методичних праць ХОІППО: «Збереження та зміцнення здоров’я, формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки» 2018р., «Вимови до культури сучасного керівника закладу дошкільної освіти» 2019 р.
Виступила на конференції ХОІППО «Впровадження інтегрованого підходу в художньо-творчої діяльності старших дошкільників.» 2018 р.
21 жовтня 2015р. Шепетівський ДНЗ №7 «Дюймовочка» був відзначений Подяками МОН України Хмельницького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту за І місце в обласному конкурсі «На кращу організацію та проведення заходів «Фестивалю освітянського спорту» в номінації «Дошкільні навчальні заклади» та нагороджений кубком за І місце.
Нагороджена Дипломом Виконавчого комітету Шепетівської міської ради, лауреат Премії міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя Шепетівки» 2016 р., Грамотою Шепетівської міської організації профспілки працівників освіти і науки України. 2019 р.,Грамотою Хмельницької обласної держандміністрації депортаменту МОН, 2022р.
Розробила проєкт: «Створення сучасного естетичного середовища закладу для реалізації творчого потенціалу дошкільнят»
Розробила посібник «Розвиток творчого потенціалу дошкільника через художньо- естетичне оформлення дошкільного закладу»
Постійно підвищує свій фаховий рівень, активний учасник міських методоб’єднань, консультпунктів. Отримала сертифікати: «Моніторинг якості освіти: кваліметрична модель експертної оцінки» інститут психології ім. Г.С.Костюка НАМП України, 2017р., «Впровадження основ соціальної та фінансової грамотності в освітній процес закладу дошкільної освіти» (18 годин) ХОІППО.2019 р., Майстер –клас «Інтелектуальні карти: інтегроване навчання та професійний розвиток» МCFR м. Київ, 2019 р., «Педагогічний профтест» 1-е рейтингове місце. 2019 р.
   Справедливе та неупереджене ставлення до підлеглих, людяність та турбота про педагогів та дітей – основна риса керівного стилю завідувача. Уважна до підлеглих, тонко вирішує проблеми, що їх стосуються, дорожить їх думками, цінує та приймає їх пропозиції.
Відзначається високим рівнем загальної та професійної культури, моральними якостями, педагогічним тактом, відповідальна і доброзичлива, що забезпечує авторитет і повагу серед дітей, колег та батьківської громадськості.