Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Інноваційні технологіїнауково-методичної роботи


Консультація з питання "Сталий розвиток" https://docs.google.com/document/d/1eDSomxf3SF-DyQSzpvjYrOqvV9m32VrZ/edit?usp=sharing&ouid=114216901940393373058&rtpof=true&sd=true
Консультація з питання "Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання"  
https://docs.google.com/document/d/1qG8idI7yfM8BhgHA72a9ogiI8wgbIsq1/edit?usp=sharing&ouid=114216901940393373058&rtpof=true&sd=true
Консультація з питання "Завдання правового виховання" https://docs.google.com/document/d/1BN86ZtSHTM7ZGUB-wNt-2uZafFxll33W/edit?usp=sharing&ouid=114216901940393373058&rtpof=true&sd=trueundefinedЗаняття – форма дошкільного навчання, за якої вихователь, працюючи з групою дітей у встановлений режимом час, організовує і спрямовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.
Нормативно-правова база відповідно планування освітньо-виховного процесу в ДНЗ
Інструктивно-методичний лист МОН України від 03.07.2009 №1/9 - 455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 №31/9 – 434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі»Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010р.Наказ МОН №446 від 20.04.2015 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності.Інструктивно-методичний лист №1/9-306 від 06.06.2005 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах.Особливості організації та проведення інтегрованого заняття
(пам’ятка для педагогів)
v Кожний вид роботи на занятті має бути спрямований на розкриття змісту ключового поняття (теми-образу, ключової ідеї).
v Ураховуючи конкретність мислення та нестійкість уваги старших дошкільників, під час підготовки до інтегрованого заняття педагог має створити інтелектуальну карту (кар­ту розумових дій). Вона є найзручнішим способом візуального оформлення матеріалу, оскільки дає змогу розкрити сутність ключового поняття, дивитися на нього крізь при­зму його міжсистемних зв'язків. Розроблена карта є структурною основою для моде­лювання і проведення заняття або серії занять, якщо тема — широка.
v Навколо ключового поняття необхідно зібрати підтеми (змістові блоки), а кожну підтему — доповнити конкретними складовими. На цьому ж етапі треба визначити освітні напрями та обрати види роботи, засобами яких педагог розкриватиме дітям ключове поняття.
v Структура інтегрованих занять потребує особливої чіткості, продуманого й логічного взаємозв'язку матеріалів з різних розділів програми на всіх етапах вивчення теми.
v Кількість запропонованих матеріалів, освітніх напрямів та видів роботи з дітьми обирає педагог. Спосіб розкриття кожного змістового блоку залежить від цілей, поставлених педагогом.
v На інтегрованому занятті неможливо відокремити одну галузь знань від іншої. Діяль­ність дітей має бути цілісною.
v Кожен з методів (дидактична гра, вправа, бесіда, розглядання ілюстрацій, спостережен­ня тощо) чи видів діяльності необхідно організовувати згідно з методикою їх проведен­ня в межах відповідного освітнього напряму.
v Інтегроване заняття є дещо тривалішим за традиційне. Проте, оскільки на такому за­нятті чергуються різні види діяльності, активність дітей має хвильовий характер, і час для них минає непомітно. Критерієм визначення тривалості заняття є працездатність вихованців та вихователів, їхня зацікавленість, захоплення процесом.
Інтегроване заняття — форма освітньої роботи, яка об’єднує блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань (Наталя Гавриш)
Інтелектуальна карта — структурно­логічна схема змістовно­ процесуальних аспектів вивчення певної теми, у якій у радіальній формі відбиваються зв’язки ключового поняття, яке розміщено в центрі, з іншими поняттями цієї теми. Разом вони складають нерозривну єдність (Наталя Гавриш)
Стаття "Світ у цифрі" https://docs.google.com/document/d/13p-TW8rybjr-3yagnRV5vNjX36iQgieY/edit?usp=sharing&ouid=114216901940393373058&rtpof=true&sd=trueСтаття "Медіаграмотність. Як убезпечити своє цифрове життя"https://docs.google.com/document/d/18j0_MwZZDolSPE554BFD94MRvnXgkLEx/edit?usp=sharing&ouid=114216901940393373058&rtpof=true&sd=true