Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Вартість харчування

Зміни плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі з 01 січня 2015 р.
     З 01 січня 2015 року вступив у силу Закон України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі Закон).
    Пунктом 4 Закону внесені зміни до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вилучено безкоштовне харчування дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у комунальних дошкільних навчальних закладах та його відшкодування державою.
     Пунктом 29 Закону внесені зміни до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту, а саме:
     5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
     Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".
     Розмір плати за харчування дітей у ДНЗ установлюють за поданням закладів місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) власності та мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу. Така норма передбачена п.2.2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.02 р. № 667 (далі – Порядок № 667).
     Вартість харчування однієї дитини на день розраховує бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 року № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну, що діє у цій місцевості на момент складання кошторису.
     Після подання таких розрахунків управлінням освіти і науки органи місцевого самоврядування визначають розмір батьківської плати та видають розпорядження (рішення) про встановлення вказаної плати.
     Пунктом 2.9 Порядку № 667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад ( у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не справляється.
Пільги на харчування
     Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.
     Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.
     Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.
     У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
     На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:
діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;  діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму;діти-інваліди;діти з числа ВПО.50% від вартості діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей.     Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:
     Діти з малозабезпечених сімей:
Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку)Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.Довідка форма № 3 - 1 шт.     Діти-сироти (опікуни)
Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт.     Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата за харчування 50 %)
Ксерокопія свідоцтв про народження всіх дітей - по 1 шт.Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт.Довідка форма № 3 - 1 шт.     Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені.Діти з сімей з числа ВПО:довідка про взяття на облік ВПО Шепетівської ТГКсерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт     Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент встановлення пільг. Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.
     Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:
статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);статтею 30 Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами)постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667.