Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

                                Договір
про співпрацю між Шепетівським ЗДО №7 «Дюймовочка» та батьками на терміні перебування їхніх дітей в даному закладі


Шепетівський ЗДО №7 «Дюймовочка», який розташований на вул. Горбатюка, 34, в особі директора Вакалюк Н.В., з одного боку, і батьків, діти яких відвідують групу № з другого боку, уклали даний договір про нижче зазначене:

І. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. ОБОВ’ЯЗКИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
1. Забезпечує:
- реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний,
розумовий і духовний розвиток;
- відповідність рівня дошкільної освіти вимогам програми розвитку дитини
дошкільного віку.
2. Створює безпечні та не шкідливі умови для фізичного розвитку і зміцнення здоров’я вихованців, дотримання карантинних заходів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та епідситуації.
3. Працює п’ять днів на тиждень (крім вихідних і святкових днів) з 8.00 до
17.00 год. та організовано чергові групи:
- з 7.30 до 18.00 – група №, 12
- з 7.00 до 19.00 – група №1
4. Групи комплектуються за віковими ознаками: від 2-х до 3-х років,
від 3-х до 4-х років, від 4-х до 5-ти, від 5-ти до 6-ти (семи) років;

ІІ. ПРАВА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
- відчисляти дітей з дошкільного закладу за невідвідування без поважних причин більше місяця та за несвоєчасну плату за утримання дитини в дошкільному закладі;
- ізолювати дитину з колективу в разі проявів хвороби;
- не приймати дитину вранці в разі невідповідності її одягу гігієнічним та санітарним вимогам, забруднення шкіри та голови;
- не віддавати дитину батькам в нетверезому стані, малолітнім дітям та незнайомим людям;
- не несе відповідальність за дорогоцінні прикраси (вироби із золота);
- проводити фото та відео зйомки життєдіяльності дітей в закладі з метою висвітлення досвіду роботи на сторінках педагогічних видань та інтернет-ресурсів.
- не приймати дитину під час повітряної тривоги.
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

І. ПРАВА БАТЬКІВ:
- вибирати групу, в якій буде виховуватись дитина;
- обирати і бути обраними до органів самоврядування дошкільного закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання своїх дітей;
- здійснювати добровільні пожертвування і цільові внески, вносити інші кошти на розвиток і зміцнення матеріальної бази групи, закладу;
- при виявленні порушень з боку працівників закладу інформувати керівника ЗДО;
- достроково розірвати цей договір.

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ:
- щодня особисто передавати дитину вихователю, не пускати дітей в дитячий садок самих без супроводу дорослих, сповіщати про їх стан здоров’я;
- повідомляти вихователю про особу, якій доручили забрати дитину з дитячого садка. Не
приходити за дитиною в нетверезому стані. Не доручати забирати малюка неповнолітнім;
- своєчасно повідомляти вихователя про причини відсутності дитини в групі, попереджати за запізнення на наступний день;
- при відсутності дитини в групі у зв’язку із хворобою мати довідку від лікаря про причини відсутності;
- дбати про охорону життя дитини поза закладом;
- дотримуватись карантинних та протиепідемічних заходів;
- дотримуватись моральних принципів у вихованні дитини, запобігати насиллю та жорстокому поводженню з дитиною вдома;
- вчасно забирати дитину з дитячого садка;
- до 20 числа поточного місяця вносити плату за утримання дитини в дошкільному закладі;
- інформувати педагогів групи та медичних працівників про стан здоров'я дитини
(хронічні захворювання, алергії тощо).
-не приводити дитину під час повітряної тривоги, перебувати в укритті.

Директор Наталія ВАКАЛЮК

ПІДПИСИ БАТЬКІВ:
____________________ ____________________
____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________
_____________________ ____________________